Tilia tomentosa ‘Szeleste’

Silver Lime

tilia-tomentosa-szeleste-dbk-skyview