Tilia x europaea ‘Pallida’

Common Lime

tilia-x-europaea-pallida-dbk-skyview