65

Crataegus monogyna

Common hawthorn - Eenstijlige meidoorn